Gezondheidsverklaring    

       

   Dit dient de leerling in het begin van de rijopleiding zelf te regelen via de site  www.cbr.nl      

1)   Heeft u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?

2)   Heeft u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?

3)   Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?

                   

4)   Maakt u misbruik van of heeft u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

5)   Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of heeft u een hart- of vaatoperatie ondergaan?

                                           

6)   Kunt u een arm, hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?

7)   Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?

8a) Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?

8b) Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of heeft u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?

9)   Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, anti psychotische middelen of opwekmiddelen ?

10) Heeft u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?

 

Soms is er informatie nodig van een arts. Bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent of als u uw CDE-rijbewijs wilt verlengen. In dit geval moet u uw ingevulde Gezondheidsverklaring downloaden en printen om mee te nemen naar de arts. Als informatie van een arts nodig is, dan kan het CBR de Gezondheidsverklaring pas in behandeling nemen als die informatie is ontvangen door het CBR.

                              

Het opzettelijk doen van onjuiste opgaven is strafbaar ingevolge art. 114 van de wegenverkeerswet.

© 2016 by Autorijschool van Esch. Proudly created with burolater.nl